Vítáme Vás na stránkách MRS, z.s.pobočného spolku Rakvice

 

Pozor NOVÉ ZNĚNÍ STANOV platné od 28.3.2024

STANOVY ÚČINNÉ OD 28.3.2024_

      POZVÁNKA

VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÁ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek  Rakvice,
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18288,
sídlo: Na řádku 605, Rakvice, IČ: 65805143 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou
svolává

výroční členskou schůzi pobočného spolku

na den 4.2.2024 ve 14,00 hodin do Bulhar
Kulturní dům

Program výroční schůze:

 • Prezentace a zahájení

 • Volba zapisovatele, mandátové a návrhové komise

 • Doplnění programu

 • Schválení programu

 • Přednesení zpráv o činnosti pobočného spolku v roce 2023

 • Schválení účetní závěrky za rok 2023

 • Schválení plánu hospodaření na rok 2024

 • Schválení rozpočtu na rok 2024

 • Diskuze

 • Závěr

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

 

V Rakvicích 2.1.2024 

Zdeněk Blabla, předseda výboru pobočného spolku

 

Odjezd autobusu

Rakvice          13,00 hod. od restaurace Beseda
Přítluky         13,15 hod. od restaurace Pod věží
Nové Mlýny  13,30 hod. autobusová zastávka

leták BUSHMAN

pro více informací kliknete na odkaz níže

Bushman

 

TERMÍNY ZKOUŠEK pro rok 2024

Pro ověření znalostí k vydání prvního rybářského lístku a vystavení osvědčení o vykonání zkoušky proběhne

             28.1.2024 / termín č.1

               2.6.2024 / termín č.2

            23.6.2024 / termín č.3 (jen opravný nebo pro ty kteří nemohli z řádného důvodu)

v čase: 9-12 hodin

místo konání: sídlo PS Rakvice,
Na Řádku 605,
691 03, Rakvice / u rybníka Trávníky – klubovna

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ

Rybáři z Rakvic pořádají v sobotu 22.7.2023 ve 14:00 hod. výjezdní zasedání pobočného spolku na Kačenárně.

Výbor spolku Vás srdečně zve na otevřenou diskuzi.

Občerstvení a zábava zajištěno

 

STANOVISKO M.S. POBOČNÉHO SPOLKU MRS RAKVICE K MOŽNOSTI PROPŮJČENÍ SI OBJEKTU

KAČENÁRNY NA REVÍRU DYJE 4.C KAČENÁRNA

Ohledně VYUŽITÍ OBJEKTU KAČENÁRNY, který má MRS Rakvice v dlouhodobém nájmu od obce Rakvice

za údržbu objektu, (ABY NEDOCHÁZELO K NEDOROZUMĚNÍ) po konzultaci s panem starostou Průdkem,

výbor místní skupiny MRS Rakvice a statutární orgán MRS Pobočný Spolek Rakvice rozhodl a schválil, že OBJEKT KAČENÁRNY bude využíván dle smlouvy s obecním úřadem na propůjčení ke:

společenským akcím PS MRS Rakvice

 • schůze
 • setkání rybářů rybářského kroužku mládeže
 • dále pak jednorázové společenské akce malého rozsahu tipu narozenin
 • krátkodobého stanování pro děti (tábor)

 

NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PROPŮJČOVÁN NA ZOTAVOVACÍ DOVOLENOU RÁZU TÝDENNÍHO PRONÁJMU,

neboť MRS Rakvice nemá živnostenské oprávnění na poskytování ubytovací a hotelové činnosti.

Za Pobočný spolek MRS Rakvice předseda Zdeňek Blabla