Vítáme Vás na stránkách MRS, z.s.pobočného spolku Rakvice

 

leták BUSHMAN

pro více informací kliknete na odkaz níže

Bushman

 

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ

Rybáři z Rakvic pořádají v sobotu 22.7.2023 ve 14:00 hod. výjezdní zasedání pobočného spolku na Kačenárně.

Výbor spolku Vás srdečně zve na otevřenou diskuzi.

Občerstvení a zábava zajištěno

 

TERMÍNY ZKOUŠEK pro rok 2023

Pro ověření znalostí k vydání prvního rybářského lístku a vystavení osvědčení o vykonání zkoušky proběhne

             26.2.2023 / termín č.1

               3.6.2023 / termín č.2

            17.6.2023 / termín č.3 (jen opravný nebo pro ty kteří nemohli z řádného důvodu)

v čase: 9-12 hodin

místo: sídlo PS Rakvice,
Na Řádku 605,
691 03, Rakvice / u rybníka Trávníky – klubovna

 POZVÁNKA

VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÁ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek  Rakvice,
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18288,
sídlo: Na řádku 605, Rakvice, IČ: 65805143 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou
svolává

výroční členskou schůzi pobočného spolku na den 22.1.2023 ve 14,00 hodin do Rakvic
Sokolovna (restaurace Beseda)

Program výroční schůze:

 • Zahájení

 • Volba mandátové a návrhové komise

 • Zpráva o činnosti pobočného spolku v roce 2022

 • Schválení účetní závěrky za rok 2022 a rozpočtu na rok 2023

 • Seznámení s řešením kolem úhynu ryb v červenci 2022

 • Diskuze

 • Závěr

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

 

V Rakvicích 15.12.2022   

            

Zdeněk Blabla, předseda výboru pobočného spolku

 

Odjezd autobusu Bulhary 13,15 hod. Od staré hospody
Přítluky 13,30 hod. Od restaurace Pod věží

STANOVISKO M.S. POBOČNÉHO SPOLKU MRS RAKVICE K MOŽNOSTI PROPŮJČENÍ SI OBJEKTU

KAČENÁRNY NA REVÍRU DYJE 4.C KAČENÁRNA

Ohledně VYUŽITÍ OBJEKTU KAČENÁRNY, který má MRS Rakvice v dlouhodobém nájmu od obce Rakvice

za údržbu objektu, (ABY NEDOCHÁZELO K NEDOROZUMĚNÍ) po konzultaci s panem starostou Průdkem,

výbor místní skupiny MRS Rakvice a statutární orgán MRS Pobočný Spolek Rakvice rozhodl a schválil, že OBJEKT KAČENÁRNY bude využíván dle smlouvy s obecním úřadem na propůjčení ke:

společenským akcím PS MRS Rakvice

 • schůze
 • setkání rybářů rybářského kroužku mládeže
 • dále pak jednorázové společenské akce malého rozsahu tipu narozenin
 • krátkodobého stanování pro děti (tábor)

 

NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PROPŮJČOVÁN NA ZOTAVOVACÍ DOVOLENOU RÁZU TÝDENNÍHO PRONÁJMU,

neboť MRS Rakvice nemá živnostenské oprávnění na poskytování ubytovací a hotelové činnosti.

Za Pobočný spolek MRS Rakvice předseda Zdeňek Blabla