MRS, z.s. pobočný spolek Rakvice

Termíny prodeje povolenek na rok 2022

2.1.,   16.1.,   30.1.,   13.2.  a  27.2.2022

Doba prodeje od 10,00 do 12,00 hodin

Nyní už jen po telefonické domluvě!!!

volat: p. Blabla  603 442 979

Na Řádku 605, Rakvice, v sídle pobočného spolku.

Odevzdávat povolenky (na zadní stranu prosím napsat svůj tel.) a řádně vyplněné sumáře za rok 2021 je možné do 28.2.2022 na adrese:

Kamil PUC, Bulhary 140 v době od 18,00 do 20,00

Zdeněk Kachyňa, Dolní 38, Rakvice,

Leoš Lukeš, Družstevní 728 Rakvice od 16 do 18 hod.,

Karel Laštůvka, Sportovní 204, Přítluky.

A nebo odevzdat na prvních dvou termínech prodeji povolenek.

 

Upozornění na povinnost zaplatit členství do konce měsíce února. Po tomto termínu je povinen každý uchazeč o členství znovu zaplatit vstupní poplatek-zápisné. Na pozdější platby nebude brán zřetel.

Členové, kteří mají již členské průkazy plné známek, musí k výdeji nového průkazu dodat vlastní aktuální fotografii. Bez nové fotografie nebude vydána nová legitimace (povolenka)!

Výbor MRS, z.s. pobočný spolek Rakvice děkuje za pochopení.

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS

platné pro rok 2022

 

Na základě rozhodnutí Svazového orgánů Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) platí pro rok 2022 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS a ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

1. členské příspěvky:

Kategorie  cena v Kč
Dospělí      1.300,-
Udržovací      450,-
Mládež 200,-

 

 • Kategorie „Dospělí“ zahrnuje členy od 16 let věku.
 • Kategorie „Udržovací“ je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit  plný členský příspěvek ve výši 1.300,-Kč.
 • Kategorie „Mládež“ zahrnuje členy od 15 let věku.
 • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku  dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS

2. zápisné:

Kategorie cena v Kč
dospělí a mládež 16 – 18 let  1.000,-
mládež do 15 let    x

Zápisné hradí vždy:

 • Žadatel o členství – nový člen – dle § 6, odst. 6, Stanov MRS
 • Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku – dle § 6, odst. 9, písm. c), Stanov MRS

 

3. ceny povolenek pro členy (členy MRS, o.s. a ČRS):

Druh povolenky MP       MP republiková               P                P republiková
Roční  950,- 3.600,- 1.000,- 3.750,-
Poloviční  500,- x 500,- x
Měsíční 650,- x 650,- x
Týdenní 400,- x 400,- x
Denní 150,- x 150,- x
Mládež 300,- x 300,- x

 

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!! 

 • Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.
 • „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

Místní organizace může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z prostředků PS.

 

4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky):

Druh povolenky MP      P      
Roční 5.000,- 6.000,-
Měsíční 3.000,- 4.000,-
Týdenní 1.000,- 1.500,-
Denní 400,- 600,-

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

 

 • Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.
 • „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

 

Všeobecné informace:

 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

Legenda:

 • MP – povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS.
 • P – povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS.
 • MP republiková – společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS
 • P – republiková – společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS