MRS, z.s. pobočný spolek Rakvice

Termíny prodeje povolenek na rok 2024

Doba prodeje bude probíhat v těchto termínech a místech

  3.1.2024    16 – 18 hod.     Rakvice – hostinec u Průdků

  7.1.2024      9 – 13 hod.     Bulhary – kulturní dům

21.1.2024      9 – 12 hod.     Rakvice – Na řádku 605

11.2.2024      9 – 12 hod.     Rakvice – Na řádku 605

25.2.2024      9 – 12 hod.     Rakvice – Na řádku 605

29.2.2024    16 – 18 hod.     Rakvice – Na řádku 605 

     

Na Řádku 605, Rakvice, sídlo pobočného spolku.

Upozornění na povinnost zaplatit členství do konce měsíce února.
Po tomto termínu je povinen každý uchazeč o členství znovu zaplatit vstupní poplatek
= zápisné (+ 1000,-). Zápisné nehradí mládež do 15 let.
Na pozdější platby nebude brán zřetel.

Odevzdávat povolenky (na zadní stranu prosím napsat svůj tel.) a řádně vyplněné sumáře za rok 2023 je možné do 15.1.2024 na adrese:

Kamil PUC, Bulhary 140 v době od 18,00 do 20,00

Zdeněk Kachyňa, Dolní 38, Rakvice,

Leoš Lukeš, Družstevní 728 Rakvice od 16 do 18 hod.,

Karel Laštůvka, Sportovní 204, Přítluky.

A nebo odevzdat na prvních dvou termínech prodeje povolenek.

 

Členové, kteří mají již členské průkazy plné známek, musí k výdeji nového průkazu dodat vlastní aktuální fotografii.
Bez nové fotografie nebude vydána nová legitimace (povolenka)!

Výbor MRS, z.s. pobočný spolek Rakvice děkuje za pochopení.

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek MRS

platné pro rok 2024

 

Základní celková cena včetně poplatků:

Mládež do 15 r.               635,-

Student a ZTP               2135,-

Dospělí nad 70 let        2060,-

Dospělí                            2685,-

 

Na základě rozhodnutí Svazového výboru ze dne 16. 6. 2022 a ze dne 22.9.2022 platí pro rok 2023 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS, z.s. a ceny povolenek
k lovu (dále jen povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

1. členské příspěvky:

Kategorie  cena v Kč
Dospělí      1.400,-
Udržovací      500,-
Mládež 200,-

 

 • Kategorie „Dospělí“ zahrnuje členy od 16 let věku.
 • Kategorie „Udržovací“ je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit  plný členský příspěvek ve výši 1.400,-Kč.
 • Kategorie „Mládež“ zahrnuje členy do 15 let věku.
 • Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku  dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS

2. zápisné:

Kategorie cena v Kč
dospělí a mládež 16 – 18 let  1.000,-
mládež do 15 let    x

Zápisné hradí vždy:

 • Žadatel o členství – nový člen – dle § 6, odst. 6, Stanov MRS
 • Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku – dle § 6, odst. 9, písm. c), Stanov MRS
 • Zápisné nehradí mládež do 15 let.

 

3. ceny povolenek pro členy (členy MRS, o.s. a ČRS):

Druh povolenky MP       MP republiková               P                P republiková
Roční  1.250,- 4.500,- 1.300,- 4.750,-
Poloviční  700,- x 800,- x
Týdenní 500,- x 600,- x
Denní 300,- x 400,- x
Mládež 400,- x 400,- x

 

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!! 

 • Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.
 • „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

Pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu,
rozdíl v ceně však musí doplatit z finančních prostředků PS.

Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16-18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození.

4. ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky):

Druh povolenky MP      P      
Roční 10.000,- 10.000,-
Týdenní 3.000,- 3.500,-
Denní 1.000,- 1.200,-

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku !!!

 

 • Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.
 • „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

 

Všeobecné informace:

 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vystavil.
 • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

Legenda:

 • MP – povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS.
 • P – povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS.
 • MP republiková – společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS
 • P – republiková – společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS