Dne 20.5.2023 proběhnou rybářské závody dospělých a 21.5.2023 mládeže organizované MS Bulhary.

Závody proběhnou na Starém rameni u Chaty – revír Dyje 4C

Dne 27.5.2023 proběhnou rybářské závody dospělých a 28.5.2023 mládeže organizované MS Rakvice.

Závody proběhnou na štěrkovišti Trávníky (Šutrák) – revír Dyje 4C