Brigády

Na základě rozhodnutí IX.Sjezdu Moravského rybářského svazu byla s platností

od 1.ledna 2020 pracovní povinnost členů zrušena a nahrazena.

PRÁCE KOLEM VODY, ALE NIKDY NEKONČÍ!!!

Místní skupina Rakvice dává tímto na vědomí:

V sobotu dne 10.4.2022 proběhlo sázení stromků na Kačenárně. Počasí nám sice nepřálo, i tak dorazilo asi třicet lidí včetně dětí.
Tito provedli sázení a oplocení více jak 60 stromů (jasan, javor, dub, vrba) kolem vody.
Dětem se sázení i následné opékání špekáčků velmi líbilo, o čem svědčí i naše fotky.
tel. na Místní skupinu Rakvice: 603 235 054
Děkuji za hojnou účast. S pozdravem Zdeněk Blabla

Místní skupina Bulhary dává tímto na vědomí:

V sobotu dne 7.5.2022 proběhne práce kolem vody na STARÉM RAMENI U CHATY.
Sraz u CHATY v 8,00, pracovní náladu a prostředky s sebou.
Děkuji za hojnou účast. S pozdravem Aleš Řezáč